Terug naar overzicht

Plan uitbreiden capaciteit begraafplaats Sliedrecht

De gemeente Sliedrecht wil laten onderzoeken of het aantal graven op de begraafplaats fors kan worden uitgebreid. Als er niets gebeurt, is er in 2025 geen ruimte meer voor nieuwe graven. Een adviesbureau heeft zeven mogelijkheden in kaart gebracht waarmee er in totaal ruimte kan komen voor 780 nieuwe graven.

Het adviesbureau stelt voor om langs een aantal randen van de begraafplaats nieuwe graven aan te leggen. Ook kan de begraafplaats op een paar plekken anders worden ingericht, waardoor extra ruimte ontstaat. Tot slot is het mogelijk om de begraafplaats uit te breiden met een deel van de groenstrook aan de kant van de Tiendweg.

Aanvullend onderzoek moet aantonen of de voorgestelde oplossingen haalbaar zijn. Als dat zo is, dan is er zeker tot 2035 ruimte genoeg op de begraafplaats. Dat aanvullend onderzoek is nodig om in beeld te brengen welke technische ingrepen er nodig zijn. Ook moet het onderzoek duidelijk maken hoeveel de maatregelen gaan kosten en wanneer de gemeente een begin kan maken met de werkzaamheden.

Als er op de begraafplaats werkzaamheden gaan plaatsvinden, is het belangrijk om precies te weten wat er wanneer moet gebeuren. Tijdens de uitvoeringsperiode wil de gemeente respectvol omgaan met begrafenissen en bestaande graven. Ook omwonenden en andere betrokkenen moeten duidelijke informatie krijgen over wat ze kunnen verwachten.

Er wordt al sinds 2015 gesproken over de capaciteit van de huidige begraafplaats. Zo is ook de mogelijkheid van een tweede begraafplaats de revue gepasseerd. Maar dat blijkt een zeer kostbaar proces. Daarvoor moet grond worden aangekocht en nieuwe wegen en een parkeerplaats worden aangelegd. Ook moet zo’n nieuwe begraafplaats worden ingericht en is er materiaal nodig voor onderhoud en werkzaamheden.

Daarom heeft de gemeente nogmaals gekeken wat de mogelijkheden op de huidige begraafplaats zijn. Door het aantal graven hier uit te breiden, blijft de begraafplaats een herkenbare eenheid in Sliedrecht, die makkelijk bereikbaar is en dichtbij de woonomgeving ligt.

Als de voorstellen van het adviesbureau haalbaar zijn, is het ook de bedoeling om de bestaande voorzieningen op de begraafplaats te moderniseren. Het gaat dan om voorzieningen voor het publiek, het beheerdersgebouw en de stalling voor het materieel.

Voor dat aanvullend onderzoek naar de zeven mogelijkheden om het aantal graven fors uit te breiden is 170.000 euro nodig. De gemeenteraad van Sliedrecht neemt hier binnenkort een besluit over.

 

× Wij zijn ook te bereiken via Whatsapp