Terug naar overzicht

Opheffen Algemene Graven Papendrecht

De beheerder van de Algemene Begraafplaats Papendrecht maakt bekend dat de uitgiftetermijn van de onderstaande algemene graven op de algemene begraafplaats verstrijkt en de rechten vervallen.In overeenstemming met Artikel 21 van de “Beheersverordening begraafplaats Papendrecht”van de gemeente Papendrecht zal 20 jaar na uitgifte van het graf het grafmonument verwijderd en vernietigd worden. De graven worden opgeheven.Het betreft de volgende graven:Algemene begraafplaats Papendrecht, Admiraal de Ruijterweg 21-23, 3354XA Papendrecht


Veld N, grafnummer 1 t/m 49 (vervallen na 31-12-2018)

Veld Rka, grafnummers 20 t/m 26 (vervallen na 31-12-2018)Deze graven zijn uitgegeven in de periode van 1-2-1996 t/m 1-12-1998Nabestaanden die belangstelling hebben om het grafmonument op te halen, dienen dit vóór 1 februari 2019 bij de administratie van de begraafplaats aan te geven.Inlichtingen over individuele opgravingen en herbegravingen zijn verkrijgbaar bij de administratie aan de Markt 22, 3351 PB te Papendrecht, telefoon 078-7706260 of per E-mail begraafplaats@papendrecht.nl 


Papendrecht, 15-2-2018

E.P.

(Edwin) Korsmit

Beheerder begraafplaats

× Wij zijn ook te bereiken via Whatsapp