Terug naar overzicht

Omwonenden Stationsweg ventileren hun visie tijdens bijeenkomst begraafplaats.

SLIEDRECHT – Bij Uitvaartcentrum De Drechtstreek & Timmers aan de Jan Steenstraat is donderdagavond 12 september 2019 de eerste bijeenkomst gehouden over de uitbreiding van de begraafplaats.

De bijeenkomst was bedoeld voor omwonenden aan de kant van de Stationsweg. Zo’n vijftien bewoners waren aanwezig om met medewerkers van gemeente Sliedrecht in gesprek te gaan. Wethouder Ton Spek neemt de introductie voor zijn rekening. Zo’n vijftien bewoners van de Stationsweg zijn aanwezig om vragen te stellen en ideeën te delen. Na geotechnisch onderzoek is het mogelijk gebleken om de begraafplaats op zeven locaties uit te breiden. Door deze uitbreiding – die gepland is binnen vier tot zes jaar – kunnen 780 nieuwe graven worden gecreëerd. Door de uitbreiding is er tot 2035 ruimte genoeg op de huidige begraafplaats, door beter beheer van bestaande graven waarschijnlijk nog langer. Aan het begin van de bijeenkomst werd een korte film getoond, waarbij de zeven nieuwe locaties stuk voor stuk werden belicht. Heroverwogen Wethouder Ton Spek (CDA) van Openbare ruimte heette alle aanwezigen welkom en gaf een introductie over de noodzakelijke plannen. Spek gaf aan dat het de bedoeling is om in de nieuwe plannen ook een nieuw onderkomen voor het personeel van de begraafplaats mee te nemen. Na inspraak en ideeën van bewoners en andere betrokkenen worden de plannen heroverwogen en waar nodig aangepast. Het streven is erop gericht dat de gemeenteraad in de eerste helft van 2020 een besluit neemt. Na goedkeuring wordt dan een investeringskrediet toegekend. Parkeerplaatsen

Hierna was het woord aan projectleider Marijn Calkhoven, die namens gemeente Sliedrecht aanwezig was om toelichting te geven en vragen te beantwoorden. De achterban van het projectteam was ook aanwezig, te weten Kevin Leijn, Bert Nederlof, Jeanella Scheidelaar en Desiree Spies.

Uitvaartondernemer Bert Nederveen gaf waar nodig ook zijn visie.

De aanwezige bewoners hadden veel vragen en ideeën. Er werd zorg geuit over het aantal parkeerplaatsen. Aan de noordkant van de begraafplaats zijn extra parkeerplaatsen voorzien. Wellicht wordt aan de noordkant ook een nieuwe (extra) ingang aangelegd. Een van de bewoners opperde het idee om de loods van het personeel ook naar de noordkant te verplaatsen. Op deze manier kan bij de huidige hoofdingang voor diverse doeleinden meer ruimte worden gecreëerd. Mensen die met een begrafenisstoet meelopen zouden zich dan links van de huidige toegangspoort op kunnen stellen. In de huidige situatie staan deze mensen vaak tot op de rijweg van de Thorbeckelaan, hetgeen verkeersstagnerend werkt. Verplaatsing van de loods zou ter plekke ook extra parkeerplaatsen en/of ruimte voor extra graven kunnen opleveren. Verkeersveiligheid Achterom Een ander – niet onbelangrijk – punt is de verkeersveiligheid langs het Achterom, gesitueerd tussen de begraafplaats en de Stationsweg. Veel bewoners hadden hier ideeën en oplossingen voor. Een van de bewoners stelde voor om een vrijliggend fietspad aan te leggen, zodat fietsers geen gevaar lopen om door uitparkerende auto’s te worden aangereden. Dit idee sprak velen aan en zal in de heroverweging worden meegenomen. Ook was er discussie over schuine of haakse parkeerplaatsen. In de huidige situatie rijden plaatselijke bewoners via de De Savornin Lohmanlaan en de Goeman Borgesiusweg naar het Achterom. Door uitbreiding op locatie 7 – de noordkant – vervalt deze mogelijkheid en moet via de hoofdingang bij de Thorbeckelaan worden gereden. De hoofdingang ter plekke wordt ongeveer twee keer zo breed als nu. Het parkeren van kerkgangers van de Rooms-Katholieke kerk op zondagen is ook een ‘dingetje’. Zij moeten hun auto ook ergens kwijt. Al met al nog genoeg stof tot nadenken…

De tweede bijeenkomst voor omwonenden aan de kant van de Stationsweg wordt maandag 16 september 2019 van 18.30 tot 20.00 uur op dezelfde locatie gehouden.

Uitvaartcentrum De Drechtstreek, Jan Steenstraat 71, 3362 XH Sliedrecht.

× Wij zijn ook te bereiken via Whatsapp