Terug naar overzicht

Informatie over uitvaarten en Coronavirus

De Drechtstreek & Timmers Uitvaartverzorging volgt de ontwikkelingen rond het Coronavirus op de voet. De Drechtstreek & Timmers volgt de instructies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD op. Daarnaast is er afstemming met relevante organisaties in de uitvaartbranche. Maar wat betekent dat als een dierbare overlijdt aan het Coronavirus? En gaan rouwbezoeken gewoon door? Hieronder vindt u de belangrijkste en meest gestelde vragen.

Staat uw vraag er niet bij? Stel deze dan aan ons via drechtstreek@drechtstreek.nl of bel 0184-412418 of 0180-422315

Een dierbare overlijdt en is (vermoedelijk) besmet met het Coronavirus. Wat moet ik doen?

U meldt het overlijden op de gebruikelijke manier. U kunt 24 uur per dag bellen naar het de telefoonnummers 0184-412418 of 0180-422315  Vermeld daarbij dat uw dierbare (vermoedelijk)besmet is met het Coronavirus.

Komt een uitvaartverzorger van De Drechtstreek & Timmers uitvaartverzorging dan ook langs?

Dat is per situatie verschillend. Vanuit veiligheidsoogpunt voor onze medewerkers, is het uitgangspunt dat zij niet aan tafel zitten met personen die besmet zijn met het Coronavirus. Wanneer nabestaanden niet besmet zijn en niet in quarantaine zijn, wordt er een afspraak gemaakt om de uitvaart te regelen. Alleen mensen met ziekteverschijnselen en die het Corona-virus dragen, zijn besmettelijk.

Hebben nabestaanden wél het Coronavirus, wordt op een andere manier de uitvaart geregeld en contact onderhouden. Per telefoon is daarbij een goede optie, of Skype of Facetime. 

Hebben nabestaanden vermoedelijk het Coronavirus, dan wordt per situatie samen met de nabestaanden gekeken wat een passende oplossing is. Ook dan is telefonie of digitale communicatie een mogelijkheid. 

Wat gebeurt er met mijn dierbare die besmet is met het Coronavirus?

Uitvaarten kunnen gewoon doorgaan. Uw dierbare krijgt vrijwel dezelfde dienstverlening als iemand die niet besmet is. Alleen lichte balseming is niet toegestaan. Rouwbezoeken kunnen gewoon doorgaan. De Drechtstreek & Timmers uitvaartverzorging volgt een hygiëneprotocol waarin ook de zorg voor overledenen met verhoogd besmettingsrisico is benoemd. Extra beschermende kleding is daar onderdeel van. Nabestaanden krijgen hierover uitleg. De kans op verspreiden via een overleden persoon is klein. 

Kan iemand met het Coronavirus thuis opgebaard worden?

Vanuit het oogpunt van het besmettingsrisico is er geen bezwaar om de overledene thuis op te baren. Handcontact met de overledene door de nabestaanden kan ook, mits daarna de handen goed gewassen worden of gebruik gemaakt wordt van handalcohol.

Is iemand die is overleden aan het Coronavirus, nog besmettelijk? 

Het RIVM heeft op deze vraag laten weten, dat het huidige Coronavirus (Covid-19) een nieuw en onbekend virus is. Maar uit onderzoek bij Coronavirussen in het algemeen, blijkt dat de overleving van het virus na overlijden van de patiënt, kort is. Bij lage temperaturen (door koeling) en hoge luchtvochtigheid kan het virus nog tot 3 dagen na overlijden aanwezig zijn. Belangrijker is echter de manier waarop besmetting plaatsvindt: door druppels via hoesten en niezen. De laatste zucht, voor zover dit plaatsvindt, is te zwak om een besmetting te veroorzaken. Na overlijden kan besmetting dus alleen plaatsvinden door het niet uitvoeren van handhygiëne en het niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Kan de uitvaart van een besmette persoon plaatsvinden?

Ja. 

Hoeveel personen mogen er nu bij een uitvaart zijn?

Na aanleiding van de afgelopen persconferentie worden de maximumaantal bezoekers bij een uitvaart vanaf 13 november gewijzigd!

In onderstaand overzicht hebben we per uitvaartcentrum het maximale aantal zitplaatsen vermeld:

Sliedrecht

90 zitplaatsen

Papendrecht

70 zitplaatsen

Alblasserdam

50 zitplaatsen

Hardinxveld-Giessendam

50 zitplaatsen

Oud-Alblas

25 zitplaatsen

Bleskensgraaf

25 zitplaatsen

Herwijnen

25 zitplaatsen

Voldoende afstand bewaren blijft belangrijk.

Handen schudden om te condoleren. Mag dat wel? 

In heel Nederland wordt het schudden van handen afgeraden. Het kabinet deed een dringende oproep om elkaar voorlopig geen handdruk meer te geven. Op die manier moet de verspreiding van het coronavirus worden afgeremd. Hoe condoleer je de nabestaanden dan wel? Voorafgaand aan de mooie en hartelijke woorden, adviseert De Drechtstreek & Timmers Uitvaartverzorging om de eigen hand op het hart te leggen.

Bij het regelen van de uitvaart zal uw uitvaartverzorger dit onderwerp onder de aandacht brengen van de nabestaanden. Zij kunnen ervoor kiezen dat aan het eind van een afscheidsdienst de uitvaartverzorger de belangstellenden verzoekt geen handen te schudden.

Horeca

voor en na een uitvaart toegestaan!

De scherpe richtlijnen vragen wel aanpassingen van onze werkwijze. Er is bekendgemaakt dat alle eet- en drinkgelegenheden in Nederland vanaf 2 juni weer open mogen. Als gevolg hiervan zal er bij uitvaarten weer horeca worden aangeboden. Dit gaat per direct in en zal vanaf dinsdag 2 juni volledig zijn doorgevoerd in alle uitvaartcentra van De Drechtstreek & Timmers Uitvaartverzorging.

Mag iemand met gezondheidsklachten naar een rouwcentrum of uitvaart komen?

Gezondheidsklachten (hoesten, kortademigheid, verkoudheid of koorts) kunnen voortekenen zijn dat iemand besmet is. In lijn met de richtlijnen van de overheid adviseert De Drechtstreek & Timmers Uitvaartverzorging deze mensen om thuis te blijven en op een andere manier medeleven te tonen met de nabestaanden.

Veelgestelde vragen van de Rijksoverheid

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-gezondheid

× Wij zijn ook te bereiken via Whatsapp